આકાશમાંથી થયો ચાંદીનો વરસાદ!

જેણે પણ જોયું તે લૂંટવા લાગ્યું

બિહારના સીતામઢીમાં ચાંદીના વરસાદની અફવા છે. સવારથી જ વિસ્તારના લોકો માટે આશ્ચર્યજનક બાબત બનેલી છે. લોકો શેરીઓમાં વાસણોથી છૂટાછવાયા ચાંદીના છાંટળાઓને વીણવામાં લાગ્યા હતા.

લોકો એકબીજાને પૂછે પણ છે કે આટલી મોટી માત્રામાં સુરસંદની શેરીઓમાં ચાંદી ક્યાંથી આવી છે. શું ત્યાં કોઈ ચોર હતો કે કોથળીમાં આ રસ્તેથી ચાંદીના છાંટડા લઈ જઈ રહ્યો હતો, કે ચાંદીનો કોઈ દાણચોર?

જે બોરી ફાટવાના કારણે રસ્તા પર પડતી ગઈ. ત્યાના સ્થાનીક જણાવી રહ્યા છે કે રોડ પર વિખેરાયેલી ચાંદી છે અને તે પણ શુદ્ધ. માટે લોકો હેરાન પણ છે.

પોલીસ પણ રસ્તા પર આટલી ભારે માત્રામાં વિખેરાયેલી ચાંદી જોઈને હેરાન છે. પોલીસ દળે શોધખોળ શરૂ કરી દીધી છે. અત્યાર સુધી પોલીસને કોઈ સુરાગ નથી મળ્યું.

Share This:  

Recent Comments

Leave Comments

Top