ધરતી પર જોવું છે સ્વર્ગ તો જવું પડશે જમીનની અંદર

આ પાંચ જગ્યાઓ મોહી લેશે તમારું મન

સ્વર્ગમાં જવાની કોને ઇચ્છા ન હોય, પરંતુ લોકો માને છે કે પૃથ્વી પર આ શક્ય નથી, કારણ કે સ્વર્ગ પૃથ્વીથી ખૂબ દૂર આકાશમાં છે, જેનું સરનામુ કોઈ જાણતું નથી. જો કે, અમે પૃથ્વી પર આવી કેટલીક જગ્યાઓ લાવ્યા છીએ, જે સ્વર્ગ કરતા ઓછી નથી. અહીં જઇને, તમને ચોક્કસ સ્વર્ગમાં આવવાનો અનુભવ થશે.

યુએસના મિઝોરી રાજ્યમાં સ્થિત, આ ગુફા 1880ના દાયકામાં મળી આવી હતી, જેનું નામ ઓઝાર્ક્સ કેવેર્ન્સ હતું. આ ગુફા એન્જલ શાવર્સ તરીકે જાણીતા પ્રખ્યાત ફુવારા માટે પ્રખ્યાત છે. આ ગુફાની છત પરથી પાણીનાં અનેક પ્રવાહો કેલસાઇટથી બનેલા બાથટબ જેવા આકારમાં પડતી જોવા મળે છે. આ સુંદર દૃશ્ય જોતાં એવું લાગે છે કે જાણે તમે સ્વર્ગમાં આવી ગયા છો.

વિવિધ રંગોની લાઇટથી સજ્જ ચૂનાના પત્થરોની આ ગુફા લગભગ 180 કરોડ વર્ષ જુની છે. ચીનમાં સ્થિત આ ગુફા બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન જાપાનના સૈનિક દ્વારા શોધવામાં આવી હતી. તેને રીડ ફ્લૂટ ગુફા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે, જો વિશ્વમાં ક્યાંક સ્વર્ગ હશે તો કંઈક આવું જ થશે.

આ વિશ્વની સૌથી લાંબી ભૂગર્ભ નદી છે. તે પ્યુઅર્ટો પ્રિંસેસાની ભૂગર્ભ નદી તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ ભૂગર્ભ નદી, જે 2012માં વિશ્વના સાત નવા અજાયબીઓમાં સમાવિષ્ટ હતી, તે ફિલિપાઇન્સના પલાવાન ટાપુ પર સ્થિત છે. અહીંનું દૃશ્ય એકદમ અનોખું છે.

ટ્રાન્સિલ્વેનિયા, રોમાનિયાની નજીકમાં સ્થિત આ મીઠાની ખાણ, વર્ષ 1992માં સામાન્ય પ્રવાસીઓ માટે ખોલવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, 20 લાખથી વધુ પ્રવાસીઓ આ સુંદર ખાણને તેમની આંખોથી જોઈ ચૂક્યા છે. તે સલીના તુરદા તરીકે ઓળખાય છે.

Share This:  

Recent Comments

Leave Comments

Top