નવરાત્રીના દિવસોમાં જ કેમ કરાય છે શુભકાર્ય

આ દિવસે કરેલા તમામ કાર્ય થાય છે સફળ

તમામ પ્રકારના શુભ કાર્યો શરૂ કરવા માટે નવરાત્રીનો સમય ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. માન્યતા અનુસાર, આ સમયે કરવામાં આવેલા તમામ કાર્યો સફળ થાય છે. 

આ દિવસોથી બ્રાહ્મણો સરસ્વતી-પૂજન અને ક્ષત્રિય શસ્ત્ર-પૂજા શરૂ કરે છે. માન્યતા છે કે આ સમય દરેક કાર્યોને સફળ કરે છે. નવરાત્રીનો સમય આત્મનિરીક્ષણ અને શુદ્ધિકરણનો છે અને પરંપરાગત રીતે નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે શુભ અને ધાર્મિક સમય છે.

આ સમય વિજયકાળનો છે અને એવું માનવામાં આવે છે કે આ સમયે કરવામાં આવેલ કાર્યો સફળ થાય છે. માન્યતા અનુસાર, નવરાત્રીનો સમય સૌથી પવિત્ર છે. આ દિવસોમાં પ્રકૃતિના ઘણા અવરોધો સમાપ્ત થાય છે. નવરાત્રી દરમિયાન કરવામાં આવેલ શુભ સંકલ્પ સફળ થાય છે.

આ સમય શુભ કાર્યો માટે એટલા માટે સારો છે, કારણ કે આ સમયમાં દશમહાવિદ્યાઓની પૂજા કરવામાં આવે છે. તેમના નામ કાલી, તારા, ચિન્નામસ્તા, ષોડશી, ભુવનેશ્વરી, ત્રિપુરભૈરવી, ધુમાવતી, બગલામુખી, માતંગી અને કમલા છે.

આ દિવસોમાં, વ્યક્તિ શિસ્ત, સ્વચ્છતા સ્થાપિત કરે છે અને શિસ્ત દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્ય સફળ થાય છે. શરીરમાં શુદ્ધ બુદ્ધિ અને ઉત્તમ વિચારોથી જ શ્રેષ્ઠ કાર્યો થાય છે.

Share This:  

Recent Comments

Leave Comments

Top