- LITERATURE

અમેરિકાના પ્રોફેસરે કર્યું છે અદ્દભુત ઝાડ તૈયાર

આપણે એવુ માનતા હોઇએ છીએ કે કોઇ વૃક્ષ એક જ પ્રકારનું ફળ આપતું હોય છે, પરંતુ આવું નથી. પરંતુ દુનિયામાં એક સ્થળ એવું છે જ્યાં એક વૃક્ષ 40 પ્રકારના ફળ આપે છે. જો કે આ વાત પર ભરોસો કરવો મુશ્કેલ જરૂર છે પરંતુ આ હકીકતમાં સાચુ છે.  આપણે નાનપણથી એવુ સાંભળતા આવીએ છીએ કે એક વૃક્ષ પર એક જ પ્રકારનું ફળ આપતું હોય છે.

0Shares