- જન પ્રતિનિધિ

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીઃ ચાર દાયકાથી રાજકારણમાં હોવા છતાં કોઈ વિવાદ નહીં

ગુજરાતમાં નિર્વિવાદ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા રાજકારણી બહુ ઓછા છે. ગુજરાત વિધાનસભાના સ્પીકર રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી આવું જ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. છેલ્લા ચાર દાયકા કરતાં વધારે સમયથી રાજકારણમાં હોવા છતાં રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીના નામે કોઈ વિવાદ નથી બોલતો. પહેલાં વડોદરાના સ્થાનિક રાજકારણમાં અને હવે ગુજરાતના રાજકારણમાં તેમણે પોતાના સરળ વ્યક્તિત્વના કારણે અમીટ છાપ છોડી છે. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *